„RĪGAS ALUS MARATONS” nolikums

Biedrība „Alus Brālība” 16. augustā organizē „Rīgas alus maratons”. Tā sākums plkst. 12:00 Republikas laukumā 1, pie Čehu alus darītava „Stargorod”. Maratona norises vieta ir Rīga.
1.Dalībniekiem uz starta laiku ir jābūt vismaz 18 (astoņpadsmit) gadu veciem un reģistrācijas laikā jāuzrāda personu apliecinošu dokuments. Atteikums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu un šaubu gadījumā attiecībā uz vecumu vai identitāti var liegt dalībnieka reģistrēšanu maratonam. Nauda par biļeti, kuru iegādājusies nepilngadīga persona netiek atgriezta.
2.Dalībniekam reģistrējoties maratonam obligāti pilnībā jāaizpilda biļetes iegādes forma mājas lapā www.bilesuserviss.lv un jānorāda visi formā prasītie dati. Pieprasītie dati ir nepieciešami maratona organizēšanā un netiks izpausti trešajām personām. Dalībnieku dati, kas saistīti ar norēķiniem par biļešu iegādi paliek www.bilesuserviss.lv datu bāzē un netiek izpausti trešajām personām.
3.Dalībnieks bez biļetes, krekla un/vai maratona numura pie starta netiks pielaists un tiks diskvalificēts.
4.Dalībnieks maratona norises dienā ierodas Republikas laukumā 1, un pie reģistrācijas telts uzrāda maratona biļeti. Reģistrācijas menedžeris reģistrā ieraksta dalībnieka vārdu, uzvārdu, vecumu un izsniedz dalībniekam T-kreklu, un maratona numuru ar 4 (četrām) spraužamadatām.
5.Dalībnieki maratonā piedalās gan individuāli, gan komandā. Individuāli var pieteikties gan sievietes, gan vīrieši – rezultāti tiek vērtēti atsevišķi (sieviešu skrējiens, vīriešu skrējiens). Komandu veido 5 (pieci) cilvēki.
6.Dalībniekiem maratona laikā ir jāpārvietojas ar uzvilktiem organizatoru izsniegtajiem T-krekliem. Tos katrs dalībnieks saņems pirms starta reģistrēšanās brīdī, iepriekš pieteikuma formā norādot vēlamo T-krekla izmēru. Pēc maratona T-krekls paliek dalībnieka īpašumā.
7.Dalībniekiem tiek izsniegta maratona karte ar norādītiem kontrolpunktiem. Kontrolpunktos atbildīgā persona uzliek zīmogu par kontrolpunkta apmeklēšanu tam paredzētajā vietā. Ievērojiet, lai zīmogs būtu skaidri redzams. Neskaidrs un nevietā uzspiests zīmogs netiks ņemts vērā apkopojot gala rezultātus.
8.Maratona dalībnieki, lai sasniegtu kontrolpunktus var skriet, iet ar kājām vai izmantot sabiedrisko transportu, kas „Rīgas svētku” ietvaros ir bez maksas. Citi transportlīdzekļi vai papildierīces (skrituļslidas, skrituļdēlis, velosipēdi, motorolleri, mopēdi, motocikli, automašīnas, u.c.) ir stingri aizliegtas. Dalībnieks, kurš novērots, pārkapjot minētos pārvietošanās aizliegumus, nekavējoties tiek diskvalificēts.
9.Par katriem kontrolpunktā izdzertiem 100 (viens simts) ml (mililitriem) alus, tiek atņemta 1 (viena) min (minūte) no kopējā gala rezultāta, kas pie rezultātu apkopošanas var pacelt dalībnieka laiku uz augstāku pozīciju, t.i., tuvāk 1.vietai. Par katriem izdzertiem 100 (viens simts) ml (mililitriem) tiek uzspiests zīmogs maratona kartē tam speciāli paredzētā vietā prioritārā kārtībā. Neskaidrs un nevietā uzspiests zīmogs netiks ņemts vērā apkopojot gala rezultātus.
10.Par alu kontrolpunktos dalībnieks norēķinās rindas kārtībā un pēc bāra cenām.
11.Alus lietošana ierodoties kontrolpunktos nav obligāta. Alus lietošana vai nelietošana ir dalībnieka brīva izvēle un organizatori neatbild par dalībnieku lēmumiem.
12. Dalībnieki apņemas nelietot necenzētus vārdus, neapvainot vai kā citādi neaizskart konkurentus, neizkliegt vai kā citādi neizpaust provokatīvas frāzes, izteicienus, saukļus. Padomju un nacistiskās atribūtikas lietošanas aizliegumu regulē Latvijas Republikas likumi.
13.Trase sastāv no Starta un Finiša, un vismaz 30 (trīsdesmit) kontrolpunktiem.
14.Ja netiek apmeklēti visi kontrolpunkti, tad par katru neapmeklēto punktu finišā uzrādītajam laikam tiek pieskaitītas 40 (četrdesmit) soda minūtes.
15.Dalībnieki apņemas maratona laikā pārvietoties pa ietvēm un gājēju celiņiem, parkos, skvēros, netraucējot citus satiksmes dalībniekus.
16.Dalībnieki apņemas ar savu rīcību neradīt problēmas garāmgājējiem – negrūstīties, neuzmākties, netraucēt pilsētnieku un pilsētas viesu atpūtu, un darbu.
17.Aizliegts apzināti traucēt citiem dalībniekiem. Ikviens tāds gadījums var tikt uzskatīts kā Rīgas alus maratona nolikuma pārkāpums un par to var tikt piespriests sods – soda minūšu apmērā vai kā diskvalifikācija.
18.Ja tiek kavēta Jūsu, kā dalībnieka pārvietošanās vai kā citādi traucēta maratona distances veikšana no citu maratona dalībnieku puses, fiksējiet pārkāpumu ar fotokameru (vai tālruni). Attēlā jābūt skaidri saredzamam dalībnieka dalības numuram un pārkāpumam. Visi pārkāpēji automātiski tiks diskvalificēti no maratona.
19.Dalībnieki maratona laikā apņemas ievērot visus ceļu satiksmes noteikumus. Brīdināt, ja redz citus dalībniekus pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus, ja iesējams, tad fiksēt pārkāpumu. Visi pārkāpēji automātiski tiks diskvalificēti no maratona.
20.Maratona dalībnieka statuss nedod nekādas priekšrocības bāros, visi tiek apkalpoti kopējā rindas kārtībā.
21.Saplēstas, saburzītas un / vai salīmētas kartes var būt par iemeslu dalībnieka diskvalificēšanai vai soda minūšu piešķiršanai. Uz kartes nedrīkst būt nevienas pašrakstītas piezīmes vai neatbilstoša zīmoga, izņemot dalībnieka numuru, vārdu, uzvārdu, starta un finiša laiku, kontrolpunktu zīmogu atzīmes un zīmogu atzīmes par alu.
22.Par maratona laikā dalībnieku gūtajiem ievainojumiem, traumām vai slimībām, organizatori neatbild.
23.Pārkāpjot kādu no nolikuma punktiem, dalībnieku diskvalificē no maratona un dalībnieka rezultāti, apbalvojumi tiek atskaitīti.
24.Oficiāli maratons noslēdzās 16.augustā plkst. 18:00.
25.Vēlāk nekādas pretenzijas par maratonu, balvām un citiem jautājumiem, kas saistīti ar maratonu, netiks pieņemtas un izskatītas.
26.Sasniedzot finišu, katrs dalībnieks tiek pārbaudīts ar alkometru. Ja dalībnieka izelpā tiek konstatētas vairāk kā 2 (divas) promiles alkohola, dalībnieks tiek diskvalificēts un viņa rezultāti netiek pieņemti.
27.Oficiālās maratona apbalvošanas norise – 2014.gada 16. augustā plkst. 19:00 .
28.Pēc apbalvošanas visi neizņemtie apbalvojumi paliek organizatoru rīcībā un netiek izsniegti vēlāk.

Visa aktuālā informācija pieejama www.pilsetaszinge.lv