Tiesa: Baznīcas iniciētais atteikums Doma laukumā rīkot Starptautiskai alus dienai veltītus svētkus ir prettiesisks.

2020.gada 25.februārī Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu nams pilnībā apmierināja Alus, kvasa un iesala dzērienu biedrības “Alusbrālība” (turpmāk – biedrība) pieteikumu un atzina Rīgas pilsētas izpilddirektora (turpmāk- pašvaldība) 2019.gada 29.jūlija lēmumu atteikt izsniegt atļauju publiska pasākuma – “Vispasaules alus dienai veltīts gadatirgus”, rīkošanai par prettiesisku. Pašvaldība pieņēma pasākumam noraidošu lēmumu pēc tam, kad asus iebildumus cēla Doma baznīcas atsevišķi mācītāji.  

Pašvaldība pērn jūlijā atteica izsniegt atļauju publiska pasākuma – “Vispasaules alus dienai veltīts gadatirgus” rīkošanai 2019.gada 2.augustā, pamatojot, ka Doma laukums robežojas ar Doma baznīcas aizsardzības zonu un SIA “Doma pārvalde” iebilst pret pasākuma rīkošanu.

Biedrība uzskatīja, ka par publisku teritoriju – Doma laukumu, kas atrodas ārpus Rīgas Doma baznīcas un klostera ansambļa aizsardzības zonas robežām, SIA “Rīgas Doma pārvalde”, protams, var izteikt savu subjektīvo viedokli vai vēlmes Doma ansambļa aizsardzībai un lūgt veikt pasākumus, kas netraucē ieplānotām norisēm baznīcā, bet pašvaldībai nav tiesību saskaņojuma neesamību  izmantot kā trūkumu un atteikt izsniegt atļauju publiska pasākuma rīkošanai.

Norādot, ka pašvaldības lēmums ir prettiesisks, bez leģitīma mērķa, nesamērīgi un nepamatoti ierobežo jebkura pasākuma organizatora tiesības veidot publisku pasākumu publiskā telpā – Rīgas, Doma laukumā, to pārsūdzēja likumā noteiktā kārtībā.

Tiesas spriedumā atzīts, ka uz pasākumiem, kuri tiek organizēti ārpus Doma baznīcas aizsardzības zonas nevar tikt attiecināti Doma baznīcas aizsardzības noteikumi. Tomēr, ņemot vērā Doma laukuma ierobežojošo teritoriju, jebkurš pasākums salīdzinoši mazā un ierobežojošā teritorijā var ietekmēt blakus esošo iestāžu un uzņēmumu intereses, līdz ar to ir atzīstama par pamatotu pašvaldības vēlme, ievērojot labas pārvaldības principu un respektējot labas “kaimiņattiecības”, pirms lēmuma pieņemšanas uzklausīt Doma laukuma tiešā tuvumā esošo nekustamo īpašumu īpašnieku un lietotāju viedokļus par iecerēto pasākumu.

Biedrība bija saņēmusi blakus esošo iestāžu un uzņēmumu saskaņojumus pasākuma norisei, tomēr SIA Doma pārvalde, neskatoties uz jebkādām biedrības veiktajām darbībām kompromisa meklēšanai iecerētā pasākuma īstenošanai, nemaz negrasījās sniegt savu saskaņojumu, jo tas neatbilst Doma pārvaldes uzskatiem par pasākumiem, kādi pieļaujami Doma baznīcas tuvumā.

Tiesa norāda, ka, lai gan Doma baznīcas nostāja ir saprotama, pašvaldībai lēmumu pieņemšanas procesā jābalstās uz lietderības apsvērumiem un, ja pašvaldība pieņemtu lēmumu vispusīgi izvērtējot tiesiskos un faktiskos apstākļus, nevis balstītos tikai uz iebildumu esamību un neizvērtējot to pamatotību, tā varēja nonākt pie secinājuma, ka konkrētā   pasākuma rīkošana ir iespējama un “Vispasaules alus dienai veltīts gadatirgus” norisinātos kā plānots.

Tiesas spriedums mēneša laikā vēl ir pārsūdzams. Taču, ja tas netiks darīts un tiesas lēmums stāsies spēkā, visticamāk arī Rīgā norisināsies Starptautiskai alus dienai veltīts pasākums, kā tas notiek daudzviet Eiropā un pasaulē.