Par biedrību

 

Alus, kvasa un iesala dzērienu biedrību “ALUS BRĀLĪBA” dibināta 2012. gada 6. jūlijā.

Biedrības dibināšanas pamatā ir Latvijas vēstures institūta zinātnieces Lindas Dumpes pētījumā “Alus tradīcijas Latvijā” teiktais:

Alus darīšana un dzeršana arī šodien ir latviešu tradicionālās kultūras spilgta un ļoti dzīvīga lappuse, aktīvs identitātes izpausmes veids.”

Biedrības dibināšanas mērķis ir veidot atbildīgu un saprātīgu alkohola lietošanas vidi Latvijā un sekmēt kvalitatīva Latvijā tradicionālu produktu – alus, kvasa un iesala dzērienu ražošanu.

Biedrība apvieno entuziastus, lai izglītotu, veicinātu savstarpēju saziņu par noteiktiem nozares jautājumiem un sekmētu Latvijā tradicionālu dzērienu lietošanas kultūras izaugsmi.

Biedrības galvenie uzdevumi:

 • veicināt alus brūvēšanas, kvasa un iesala dzērienu darīšanas pozitīvās tradīcijas, sekmēt tradicionālo bezalkoholisko dzērienu popularitāti, mācīt saprātīgu un atbildīgu alus lietošanas kultūru, veicinot lietotāju kompetenci kopā ar nozares speciālistiem;
 • uzņemties iniciatīvu pieredzes apmaiņas organizēšanā un patērētāju informēšanu;
 • veicināt mazā uzņēmēja darbībai labvēlīgas tiesiskās vides veidošanu.

Biedrības galvenie darbības virzieni:

 • sekmēt Latvijā tradicionālo pārtikas produktu alus, kvasa un iesala dzērienu ražošanas nozares ilgtspējīgu attīstību, tādejādi veicinot valsts ekonomisko izaugsmi un atpazīstamību pasaulē;
 • sekmēt atbildīgas sabiedrības veidošanos, kurā izkopta nacionālā, vēsturiskā un pilsoniskā apziņa un kura vērsta uz ekonomisko izaugsmi, saglabājot toleranci pret sabiedrības daudzveidības izpausmēm;
 • informēt par attīstības tendencēm, inovācijām un izmaiņām likumdošanā semināros, konferencēs, pieredzes apmaiņas pasākumos. Veicināt speciālo zināšanu iegūšanu un tālākpilnveidi, kā arī godināt ilggadējos nozares darbiniekus;
 • sadarboties ar masu medijiem -veidojot izpratni par Latvijas tradicionālo produktu alus, kvasa un iesala dzērienu vietējās ražošanas attīstības nepieciešamību, kvalitātes standartu nozīmi dzērienu ražošanā, kā arī veidot patērētāju izpratni par alkohola lietošanas kultūras attīstības nepieciešamību.
 • sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, atbalstītājiem un citām nevalstiskajām organizācijām.

Alusbrālības rīkotie pasākumi:

 • Starptautiskais  festivāls LATVIABEERFEST  ;
 • alus, kvasa un iesala dzērienu sensoro īpašību profesionālā degustācija/ konkurss Baltic Beer Star;
 • konkurss Latvijas alus Gada balva un svinīgā ceremonija;
 • Baltijas valstu alus darītāju zinātniski praktiskā konference;
 • amatniecības alus pasākums Riga Craft Beer Weekend.

Audz un attīsties kopā ar mums!

Šobrīd esam 87 biedri un ar katru dienu kļūstam arvien kuplāks pulks !

 

 

 

Leave a Reply